En snabb, smidig och säker lösning för att anmäla brott


Med vår app kan du rapportera incidenter på ett ögonblick utan att avslöja din identitet.


2Witness överträffar traditionella brottsanmälningar genom att erbjuda anonymitet omedelbarhet och enkelhet.

För ett tryggare och säkrare samhälle


Under 2022 registrerades ungefär 1,45 miljoner brott, en siffra som påvisar samhällets omfattande utmaningar med kriminalitet. Kostnaden för detta är inte bara ekonomisk, uppskattad till cirka 90 miljarder kronor årligen, utan inkluderar även betydande indirekta kostnader.


2Witness, erbjuder en innovativ lösning för dessa utmaningar. Genom att tillåta anonym inspelning och rapportering av brott bidrar appen till en ökad trygghet och möjlighet till snabbare åtgärder. Användare kan säkert dokumentera händelser utan rädsla för avslöjande av sin identitet. Detta möjliggör för myndigheter att få tillgång till viktig information som kan hjälpa till att snabbt ingripa med vitala åtgärder och förhoppningsvis minska de totala samhällskostnaderna för kriminalitet.